تست بوناردل یک روش اثبات شده و معتبر برای سنجش هوش غیر کلامی است و کاربردهای زیادی برای همه افراد دارد. روش انجام این تست، بسیار ساده است و بر مبنای یک سری الگوها و تصاویر پایه گذاری شده است. از طریق نتایجی که از انجام آزمون بوناردل به دست می آید می توان فهمید که میزان موفقیت تحصیلی هر دانش آموز در سال های بعدی چگونه است و چطور می توان مهارت های غیر کلامی آنها را تقویت کرد. این تست به نوعی با هوش و استدلال ذهنی و توانایی تجسم فضایی فرد ارتباط دارد.

تست بوناردل یکی از انواع آزمون های کاربردی برای سنجش هوش غیر کلامی فرد است. بر اساس این تست می توان به توانایی های فرد و مهارت های ذهنی او درباره استدلال، الگوسازی، تجسم فضایی و حل مسئله پی برد. اساس انجام این تست برای سنجش هوش غیر کلامی، بر یک سری تصاویر و الگوها استوار است. بسیاری از کارشناسان و مشاوران تربیتی و آموزشی از تست بوناردل استفاده می کنند تا بتوانند میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی را ارزیابی نمایند.

روش انجام تست بوناردل چگونه است؟

برای انجام آزمون بوناردل، یک سری تصاویر، شکل های هندسی و الگوها بر روی کاغذ به فرد داده می شود و او باید حدس بزند که انتهای هر الگو یا توالی اشکال به چه گزینه ای ختم می شود. این تست از چند جهت اهمیت دارد. فرد باید بدون استفاده از مهارت های کلامی خود، و فقط با تکیه بر توانایی های ذهنی و فکری به این توالی ها و الگوها پاسخ بدهد.

انجام تست بوناردل به معنای سنجش مهارت های استدلال منطقی و استنتاج فرد برای حل مسئله است. فرد باید بر روی اشکال تمرکز کند و توالی های بعدی را حدس بزند. در پایان، بر اساس پاسخ هایی که به دست آمده، نمره گذاری انجام می گیرد. هر یک از سوالات دارای یک امتیاز یا نمره هستند که در نهایت، جمع بندی می شوند.

چطور از تست بوناردل برای سنجش موفقیت تحصیلی کمک بگیریم؟

یکی از کاربردهای تست بوناردل، استفاده از نتایج برای سنجش میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. از آنجایی که روش انجام این تست بر اساس هوش غیر کلامی و توانایی استدلال و حل مسئله استوار است، به راحتی میتوان نتایج را تحلیل کرد و معین نمود که هر دانش آموز تا چه حد در زندگی تحصیلی خود موفق خواهد شد.

آزمون بوناردل توسط فردی به همین نام در دهه ۱۹۶۷ ابداع شد و شامل دو نوع است؛ تست بوناردل B53 و تست BV9. هر یک از این دو دسته تست برای سنجش یک سری توانایی ها و مهارت ها کاربرد دارند.

در تست بوناردل B53، دانش آموزان باید به ۶۵ سوال استدلالی پاسخ بدهند. سوالات از سطح بسیار ساده تا سخت بسیار دشوار طبقه بندی می شوند. دانش آموزانی که به سطوح سخت و دشوار این تست راه پیدا کنند و سوالات آن بخش را پاسخ دهند از توانایی ها و ظرفیت های قابل توجه فکری برخوردارند.

در تست بوناردل BV9، تعداد ۱۲۰ سوال به دانش آموزان داده می شود و بیشتر شامل مهارت های کلامی آنها است. البته این تست، مهارت و هوش غیر کلامی فرد را نیز هدف قرار می دهد. مدت زمان انجام این تست، ۴۵ دقیقه است. نتایج این دو تست بوناردل معین می کنند که میزان موفقیت تحصیلی دانش آموز چقدر است.

انواع تست بوناردل برای سنجش هوش و موفقیت تحصیلی برای همه مقاطع و همه دانش آموزان کاربرد دارد. با بررسی نمرات حاصله می توان عملکرد درسی آنها را نیز پیش بینی کرد. البته قابل ذکر است که نتایج فقط معیاری برای سنجش هستند و عوامل بسیار دیگری نیز در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش دارند که نباید نادیده گرفته شوند.

جمع بندی

تست بوناردل یکی از روش های سنجش هوش غیر کلامی فرد است و می تواند از آن برای پیش بینی نحوه عملکرد تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی نیز استفاده نمود. این آزمون به صورت ارائه یک سری توالی ها و الگوها شامل اشکال هندسی و خطوط تنظیم شده است. هر فرد باید به تعداد ۶۵ سوال پاسخ بدهد و توالی های نهایی را در هر سوال معین کند. به پاسخ های صحیح، نمره ای تعلق می گیرد. در نهایت، نتیجه مشخص می کند که توانایی استدلال و مهارت حل مسئله یک فرد چقدر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *