پیش دبستان

کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد. برای این منظور آموزش و پرورش پیش دبستانی اولین مرحله از آموزش رسمی است که هدف ها، محتوا و برنامه های خاص را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است. این مسئله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیرد. اهمیت آموزش پیش دبستانی می توان در ۵ مورد خلاصه کرد.

  1. ارتقا مهارت های کلامی
  2. نیاز به نظم فکری
  3. توسعه توانمندی های فردی و تحصیلی
  4. کسب تدریجی مهارت های اجتماعی
  5. کسب پیش زمینه های لازم جهت ورود به دبستان

سیمناد سعی می کند در دوره های پیش دبستانی خود با استفاده از روش های روز دنیا در آموزش مهارت های قبل از دبستان و با تلفیق آنها با بازی، شعر و سرود، نقّاشی، قصّه، بحث گروهی و زبان انگلیسی نوآموزان را برای ورود به دبستان آماده نماید. انتظار می رود که کودکان با طی این دوره ها بتوانند با موقعیت جدید، یعنی محیط دبستان بطور موثر سازگار شده و آمادگی لازم را برای آموزش و پرورش دراین مرحله و مراحل بعدی پیدا کنند.