دبستان

مطالعات و تحقیقات نشان داده است بی گمان، مهمترین مقطع تحصیلی در مراکز آموزشی برتر دنیا دوران ابتدایی هست.
این دوره زیر ساخت توسعه قابلیت های شناختی و آموزش کودکان برای ورود به مدارج تحصیلی بالاتر است و و ضمن اینکه تامین کننده دانش عمومی مورد نیاز خواهد بود، دوره اساسی هر گونه تحول در عرصه رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کودک می باشد.


کسب مهارت های بنیادین توسعه علمی و آموزشی کودک، ایجاد نگرش فرهنگی- هنری، نهادینه شدن ارزش های اخلاقی،کسب مهارت های زیستی، کسب مهارت های اجتماعی و تقویت حس مسئولیت پذیری فقط در این مرحله حاصل می شود.

در دوران ابتدایی می توان دانش آموزانی را تربیت و پرورش نمود که علاوه بر کسب مهارت های علمی و زندگی لازم، ویژگی های شهروند مطلوب را برای کشور و در سطح بالاتر یک شهروند جهانی را داشته باشند.با توجه به آنکه در جهان امروزی با گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مرزهای مشخص کشورها و مرزها برداشته شده است، انسان موفق فردا، به غیر از دارا بودن استاندارهای ملی و مذهبی می بایست به شاخص های یک فرد جهانی نیز مجهز باشد. از این رو لازم است با آموزش درست کودکانمان از هم اکنون، زمینه را برای موفقیت آینده وی فراهم کنیم.

دبستان های سیمناد مدارسی هستند که در جهت تحقق موثرترین روش ها و طرح های روز دنیا همگام با الگو برداری از مدارس برتر کشورهای پیشرفته که در پی تربیت شهروندی است جهانی، محقق و پژوهش گر، با طراوت، تندرست و سالم، خلاق، مسئولیت پذیر، برنامه ریز، مجهز به مهارت ها و توانمندی های لازم جهت زندگی آرام و همراه با توسعه در جهانی دیندار و متعهد بدون مرز فعلی.
دانش آموزان سیمناد در هر مرحله از رشدشان خدمات مدرنی را دریافت می نمایند که برای دستیابی به بسیاری از فرصت ها، به سادگی امکان پذیر بوده و این امر ضمانتی است جهت داشتن یک آرامش خاطر، برای دانش آموز و والدین آن ها.

 

مدارس سیمناد با رویکرد بین المللی و بهره مند از سیستم های آموزشی دنیا، مراکزی شاد و پر نشاط با رویکرد آموزش و تثبیت مهارت های ده گانه زندگی، مدارسی هوشمند با بهره گیری از پورتال و کلاس های هوشمند و مجهز به تجهیزات به روز و دارای آزمون های هماهنگ و هدفمند و کارنامه ها و گزارشات تحلیلی می باشد.