بورسیه تحصیلی

همه ساله در اسفند و اردیبهشت ماه در مدارس دوره اول و دوم متوسطه آزمونی از دانش آموزان علاقمند به تحصیل در مدارس علوی گرفته می شود و بر اساس تراز علمی کسب شده از طرف موسس و مدیرعامل ۱۰ الی ۹۰ درصد تخفیف براساس جدول بورسیه اعلامی از طرف معاونت مالی احتساب می شود.

این آزمون در اسفند ماه برای همه دانش آموزان مدارس زیر پوشش موسسه و در اردیبهشت ماه برای همه دانش آموزان علاقمند به تحصیل در مدارس علوی وابسته به موسسه سیمناد برگزار می شود. آزمون بورسیه موسسه سیمناد ویژه ورودی های هفتم تا دوازدهم می باشد.