جلسات شورای دبیران با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی برای معلمان و مربیان در مدارس علوی برگزار می شود.

سولماز مهدی زاده، کارشناس ارشد آموزشی موسسه علوی در خصوص جلسات شورای دبیران اظهار کرد: موسسه علوی به منظور ارتقاء سطح کیفیت آموزش و توانمندسازی معون های آموزشی، معلمان و مربیان در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان، جلسات شورای دبیران را به صورت ماهانه در دبستان ها و پیش دبستانی علوی نونهال برگزار می کند.

وی افزود: این جلسات با مشارکت همه معلمان و بکارگیری زبده ترین کارشناسان آموزشی همچون شهناز سرودی، در آذرماه برای ۶۰ نفر از دبیران و معاونان آموزشی اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه آموزشی، همچنین سعی کردیم با درگیر کردن خود معلمان به صورت پایه به پایه برای ارائه موضوعات و مطالب آموزشی، این جلسات را کاربردی تر و موثرتر اجرایی کنیم.

مهدی زاده گفت: تاکنون موضوعاتی چون نحوه مدیریت کلاس، چگونگی کیفیت بخشی به کلاس های درسی، ارائه بازخورد، طراحی انواع تکالیف و تنطیم پوشه کار دانش آموزان مطرح شده است.

وی افزود: جلسه آتی با موضوع چگونگی ارزیابی دانش آموزان و نحوه طراحی آزمون ها در دی ماه برگزار می شود.

شهناز سرودی، مدرس کشوری هنروارزشیابی – کیفی توصیفی نیزدر خصوص اهداف برگزاری این جلسات آموزشی و چگونگی برگزاری این جلسات تشریح کرد: طی این جلسات، براساس گزارش های هفتگی آموزگاران، فراوانی های ع

ملکرد آموزگاران در پنج بند تخصصی( اجرای طرح درسی، فراوانی و نوع آزمون های برگزارشده در طول هفته، ابتکارات آموزشی درفرآیند یاددهی – یادگیری، تکالیف ارائه شده و بهره گیری از تکنولوژی های آموزشی) وسه بند عمومی( ارائه مشاوره موردی به دانش آموزان، ثبت رویدادهای مهم در طول هفته و موارد نقد و پیشنهاد اولیاء) مورد تجزیه، تحلیل و بررسی کیفی و کمی قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: براساس نتایج حاصله، بازخوردهای متناسب با عملکرد آموزگاران، برای تمامی بندها همراه با ارائه راهکارهای تخصصی و اجرایی ارائه می گردد. لذا در بررسی های میدانی مشاهده گردید آموزگاران در زمینه طراحی انواع تکالیف متناسب با موضوعات تدریس نیاز به آموزش دارند.

سرودی گفت: براساس تصمیمات و سیاست گذاری موسس محترم، معاون و کارشناس آموزش ابتدائی در راستای توانمندسازی حرفه ای آموزگاران، در زمینه ارائه انواع تکالیف به عنوان ابزار مهم ارزشیابی کیفی – توصیفی، شامل( تکالیف آمادگی، تمرینی، بسطی و امتدادی، خلاقیتی، پژوهشی، کاربردی وهوشی با بیان نمونه های قابل اجرا در محیط واقعی آموزش و با توجه به توانایی های فردی فراگیران) آموزش های تخصصی به آموزگاران در جلسه شورای معلمان آموزش و ارائه گردید .

وی افزود: همچنین در این جلسات انواع تکالیف مورد گفت و گو قرار گرفت ومحتوای تولید شده در موسسه با عنوان” طراحی تکالیف” در اختیار آموزگاران قرار داده شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *