پریسا ناصری

پریسا ناصری، دبیری علاقمند به یادگیری دانش آموزان، بسیار صبور و توانمند در امر تدریس است.

وی در رشته های هنری چون خیاطی بسیار توانمند است.

سخن دبیر

معلمی یک عشق و یک انتخاب است، شغل نیست.از روی علاقه این حرفه را انتخاب کرده ام و به قول شهید رجایی “معلمی شغل نیست، معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده‌ای، رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.”

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو