لعیا آذری

لعیا آذری، معلمی است که کار تدریس را با ابتکار طنز و به شیوه ای جذاب و با رفتار دوستانه انجام می هد و حساسیت بیشتری برای رفتار، اخلاق و شکل گیری شخصیت دانش آموزان به خرج می دهد.

از توانمندی های این معلم، ساخت دستگاه پاندول با طول های متفاوت با حرکت سینوسی و کسینوسی برای آزمایشگاه دانشگاه آزاد، تسلط کامل به کامپیوتر و زبان انگلیسی می توان نام برد.

این معلم در رشته هایی چون رباتیک و یوسی مس، تدریس خصوصی ریاضی، هندسه، حسابان، علوم و فیزیک فعالیت می کند.

سخن دبیر

با تولد هر کودک، تحولی جدید در دنیا رخ می دهد و فرد منحصر به فردی وارد کره خاکی می شود، تعلیم می بیند و رشد می کند و می تواند سرنوشت جهان را تغییر دهد که همه این افراد از نوع بشر بوده و هیچ یک از فضای خارق العاده ای نیامده بودند، عوامل متعددی می تواند در سرنوشت و تربیت یک انسان موثر باشد که مهم ترین و تاثیرگذارترین آنها، معلم و مراکز آموزشی است که در آن تعلیم دیده و رشد می کند.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو