مولود میر قاسمی

مولود میر قاسمی

مولود میر قاسمی، معلمی جدی و منظم و خلاق است که در کار تدریس و آموزش کودک بسیار صبور و با حوصله است.

وی با جدیت و پشتکار فراوان با دانش آموزان خود کار می کند و در نتیجه تلاش و کوشش های بی وقفه این معلم، دانش آموزانش در جشنواره خوارزمی حضور پیدا کرده اند.

این معلم در رشته های ورزشی شطرنج، حسابداری پیشرفته و کامپیوتر نیز فعال است.

سخن دبیر

بسیار علاقمند به حرفه معلمی هستم، با حوصله و عشق مطالب درسی را به دانش آموزان یاد می دهم، با اولیاء دانش آموزان همواره سعی دارم تعاملی سازنده داشته باشم تا موجبات پیشرفت روز افزون دانش آموزان را فراهم کنم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو