ساناز اکبری

ساناز اکبری، معلمی دلسوز، فداکار، پر انرژی و دقیق است، وی به عنوان مشاور تحصیلی نیز فعالیت چشمگیری دارد.

این معلم در رشته های ریاضی و فیزیک نیز تدریس می کند.

سخن دبیر

علاقه واشتیاق زیادی به درس ریاضی دارم و از تدریس آن لذت می برم و همیشه سعی دارم با پشتکار فراوان با بهره گرفتن از بازی و فناوری نوین، دانش آموزان را به ریاضی علاقمند کنم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو