رقیه افسر

رقیه افسر، دبیری مهربان، با حوصله، جدی، فداکار، شاداب و علاقمند به دانش آموزان و امر تدریس است.دقت و با برنامه بودن از اولویت های کاری این دبیر است و کلاس های درسی وی شاد، خلاقانه، مهارت محور بوده و دانش آموزان از کلاس درس لذت می برند.

این معلم به درس ریاضی بیشتر از سایر دروس علاقمند است و به صورت کاربردی این درس را در زندگی روزمره به کار می برد و این ویژگی را به دانش آموزان نیز انتقال می دهد.

وی همچنین به کارهای هنری از جمله خیاطی، گلسازی علاقمند است.

سخن دبیر

در تک تک دانش آموزانم جدیت و حس مسئولیت نسبت به درس و دیگران را تقویت کرده ام، در کنار درس، درس های مهم زندگی را به دانش آموزانم می آموزم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو