فائزه نعمتی

فائزه نعمتی، دبیری با حوصله در عین حال بسیار جدی در هنگام تدریس است و سرعت تدریس وی به صورت متوسط(همگام با بودجه بندی سالانه) است.شیوه تدریس وی در اکثر مواقع خلاقانه و ابتکاری است و سعی می کند از ابزار و دست سازه های مخصوص بهره ببرد.

این معلم، یکسال به عنوان معلم نمونه در پایه تحصیلی خود در مدرسه علوی انتخاب شده است.

وی علاوه بر معلمی، به نویسندگی و سرودن شعر علاقه فراوانی دارد.

سخن دبیر

به عنوان آموزگاری که در پایه ی تخصصی خود(دوم ابتدایی) در تمام دروس سابقه تدریس دارم؛ معتقدم آموزش هر چه بهتر و خلاقانه دروس(ریاضی، علوم و فارسی) در رشد و توانمندی معلم تاثیر بسزایی دارد اما نکته قابل تامل، کم لطفی به درس قرآن است که راهنمایی زندگی بشر در تمام زمینه های مادی و معنوی است؛ چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فرهنگی و چه در رفتار با هم نوعان.چه بسا بهتر درک کردن این کتاب ارزشمند الهی می تواند مسیر زندگی های ما را به سمت روشنایی و پیشرفت سوق دهد.

به امید روزی که همه ما از همان مراحل اولیه ی آموزشی، کتاب پر بار و پر محتوای الهی را از بالای طاقچه های منازل به فکر، قلب و روحمان انتقال دهیم تا چراغ راه زندگیمان شود تا کشوری متحول و پیشرفته در آینده بسازیم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو