فاطمه قراخانلو

فاطمه قراخانلو

فاطمه قراخانلو، معلمی دارای فن بیان بالا و قوی، خلاق در آموزش ریاضی با تلفیق مهارت های زندگی و استفاده از ابزارهای آموزشی است و از مشارکت حداکثری دانش آموزان برای یادگیری بهره می برد.

وی علاوه بر معلمی، موسس یک آموزشگاه علمی است و در آنجا نیز فعالیت می کند.

سخن دبیر

هر روز صبح که وارد کلاس درس می شوم و بچه ها را می بینم آنچنان انرژی می گیرم تا پایان روز شارژ هستم، درکار خود بسیار دقیق هستم و تا آخرین دانش آموزم درس را یاد نگرفته تدریس و تمرین را ادامه می دهم و همیشه از آموزش ها و شیوه های نوین برای تدریس بهره می گیرم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو