پریسا بیننده

پریسا بیننده

پریسا بیننده، معلمی علاقمند به آموزش و تدریس برای کودکان، ماهر در ایجاد یک برنامه درسی جامع مطابق الزامات و اهداف آموزشی، خلاق در ارائه دروس با استفاده از شیوه ی نوین تدریس است.وی با هم فکری و هم بازی شدن با دانش آموزان جهت شکوفایی حس کنجکاوی و مسئولیت پذیری آنها سالهاست با صبر و حوصله تلاش می کند، برای پیشرفت آنها با ایجاد فضایی صمیمانه و آرامش بخش اهتمام جدی می ورزد.

وی برای حصول نتیجه بهتر در امر آموزش، دوره های ICDL را جهت تولید محتوا، انواع کارگاه های آموزشی کیفی بدوخدمت و ضمن خدمت کار با کودکان را گذرانده است و در سال ۹۶ به عنوان آموزگار برتر انتخاب شده است.

سخن دبیر

 اگر مانند گذشته فکر می کنید همان چیزهایی را به دست می آورید که تا به حال کسب کرده اید.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو