پریسا باغبان

پریسا باغبان

پریسا باغبان، معلمی دقیق، فعال، خلاق، جدی، منضبط است و با اشتیاق فراوان و خلاقانه درس را تدریس می کند.

وی بجز معلمی، در کارهای هنری چون گلسازی، ساخت عروسک های نمدی و خیاطی فعال است و در زمینه پرورش گل و گیاه و گلهای زینتی و پرورش قارچ زیر نظر جهاد کشاورزی استان تدریس کرده است و همچنین مدرس پرورش زنبور عسل است.

سخن دبیر

دفتر را با نام او می گشایم که هر امر مهمی بی یاد او بی حاصل است؛ در کنار تکالیف درسی و مشق، دوست دارم موضوعاتی برای فکر کردن و اندیشیدن هم برای دانش آموزان مطرح کنم و معتقدم که کتاب، خودکار، کودک و معلم می توانند دنیا را دگرگون کنند، معلم یکی از تاثیرگذارترین افراد جامعه برای آینده است.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو