سپیده نعمتی

سپیده نعمتی، آموزگاری مهربان، با حوصله، عاشق تدریس و یادگیری است که به تدریس نوین علاقمند است.

این معلم کوشا، به کار با نرم افزارهای کامپیوتری و مدیریت برنامه ریزی تسلط کامل دارد.

سخن دبیر

با افتخار من یک معلم هستم، یک معلم خوب در کنار درس و مدرسه، به شاگردان خود درس زندگی را یاد می هد.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو