راضیه سوادی​

راضیه سوادی

راضیه سوادی، دبیری صبور، وقت شناس، پر انرژی و با کودک درون فعال است و با شاگردان خود رابطه بسیار دوستانه و خوبی دارد و عاشق شغل معلمی است و از بودن در کنار دانش آموزان لذت می برد.

وی چندین سال سابقه تدریس زبان انگلیسی را داراست و در رشته های هنری چون چرم دوزی و مکرومه بافی فعال است.

سخن دبیر

حرفه معلمی را بسیار دوست دارم و علی رغم سختی های فراوان این شغل، باز هم اگر به دنیا بیایم معلمی را انتخاب می کنم، چرا که از تدریس و آموزش دانش آموزان بسیار لذت می برم، تغییری که در نتیجه آموزش در رفتار و برخورد و آموزش آنها رخ می دهد، لذتی دارد که جایگزینی برای آن نیست.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو