الناز لطفی آذر

الناز لطفی آذر

الناز لطفی آذر، معلمی خلاق، با پشتکار، مهربان، دلسوز است و در حیطه کاری خود متعهد و متخصص است و چندین سال متوالی با دانش آموزان کار می کند و توانایی برقراری ارتباطی موثر با دانش آموزان را دارد و می تواند با مهارتی قابل توجه تدریس کند. با استفاده از دست سازه های ابتکاری، تدریس خود را با مهارت و طبق متود جدید با تکنولوژی پیشرفته اجرایی می کند.

سخن دبیر

از موسسه بزرگ علوی کمال تشکر را دارم که در مسیر علم و دانش، راه را برای ما هموار می سازد.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو