فهیمه محرم پور

فهیمه محرم پور

فهیمه محرم پور، معلمی فداکار، پرتوان، مهربان، باحوصله و کوشاست که مسلط به حرفه معلمی، دارای فن بیان قوی، توانم وحیده نوردانشند در زمینه شیوه های نوین آموزشی است.

از افتخارات یکی از دانش آموزان این معلم توانا، کسب رتبه برتر جشنواره خوارزمی تهران است.

این معلم کوشا علاقمند به کارهای هنری و مسلط به امور حسابداری و حسابرسی است.

سخن دبیر

من عاشق حرفه معلمی هستم هیچ کاری همچون تدریس به من آرامش نمی دهد.زیباترین حس دنیا زمانیست که دانش آموزانت را همواره در حال مطالعه می بینم و این نتیجه کارم را خیلی دوست دارم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو