وحیده نور دانش

وحیده نور دانش

وحیده نور دانش، معلمی با سابقه در تدریس، مهربان، خلاق، جدی، دقیق در زمانبندی دروس، دقیق به حضور به موقع در کلاس و پیگیر امور دانش آموزان از نظر درسی و رفتاری است.

این معلم خلاق، در زمان هایی که انرژی کلاس پایین باشد سعی می کند با شوخی و تعریف خاطره ای جو کلاس را عوض کند و خنده بر لبهای دانش آموزان آورد و بسیار قانونمند و خوش بیان است.

وی در بسیاری از دوره ها و کارگاه های آموزشی شرکت کرده، دوره های مربوط به ICDL یک و دو را گذرانده است.مطالعه کتب مختلف با موضوعات تاریخی، فلسفی، روانشناسی و مذهبی از علاقمندی های این معلم است.

وی دستی در نویسندگی و سرودن شعر دارد و عاشق درس ریاضی و ادبیات است و در حین تدریس این دروس، عشق و انرژی به دانش آموزان منتقل می کند و با بیان مثال های گویا و با استفاده از ابزارهای سمعی و بصری سعی در درک کامل این درس از سوی دانش آموزان دارد و برای تدریس درس علوم و اجتماعی از کلیپ ها و انیمیشن های جذاب در کلاس بهره می گیرد.

وی در نقاشی، خطاطی و خیاطی تسلط کامل دارد و کار خیاطی و نقاشی را به صورت نیمه حرفه ای انجام می دهد.

وی چندین بار در جشنواره های جابربن حیان شرکت کرده و به کمک دانش آموزان مقام و همچنین چندین بار در درس پژوهی مقام کسب کرده است.

سخن دبیر

به شغل معلمی علاقه شدیدی دارم و عشق به این کار سبب استمرار همکاری بنده با مدارس شده است و در پایان، سپاس خدای را که خلعت معلمی را بر من پسندید تا با سپیدی اش هر روز احرام ببندم و کعبه ی عشق معبود را طواف کنم.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو