زینب علیاری

زینب علیاری، آموزگاری با حوصله، صبور، مهربان، در برخورد با دانش آموزان کاملا منطقی و با دقت و از لحاظ گفتار و رفتار نسبت به دانش آموزان نگاه مساوی دارد.

وی علاقمند به مطالعه، کتابخوانی به ویژه در زمینه های روان شناسی، خودسازی، خودیاری، انگیزشی، رشد فردی است و معتقد به یادگیری کاربردی دروس، کسب مهارت های فردی و اجتماعی بوده و برای ایجاد آرامش روانی و برقراری رابطه عاطفی با دانش آموزان تلاش می کند.

سخن دبیر

یادگیری کاربردی دروس همراه با آرامش روانی و همدلی مقدم بر داشتن رقابت پر تنش بین دانش آموزان است.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو