مهدیس سلطانی

مهدیس سلطانی

مهدیس سلطانی اشرفی، معلمی صبور، جدی، خوش اخلاق، با حوصله است که در زمینه درس پژوهی، رتبه برتر را کسب کرده است، وی در زمینه طراحی سولات هوش، نوشتن مقالات مقطع کارشناسی ارشد نیز فعال است و مطالب پیشرفته ریاضی را تدریس می کند.

سخن دبیر

از نظر من معلم کسی است که احساس نیاز به یادگیری و فراگیری مطالب تازه در وی همیشه بیدار باشد و مطالعات خود را پس از کسب مدرک تحصیلی متوقف نکند، چرا که توقفی در دنیا وجود ندارد و یک معلم باید هر زمان در حال پیشرفت باشد.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو