دانش آموزان پایه های ششم دبستان پسرانه علوی کودک برای فراگیری مطالب علمی و انجام آزمایشات از آزمایشگاه دبیرستان پسرانه دوره اول دانش پژوه علوی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه علوی، ۴۱ نفر از دانش آموزان پایه های ششم دبستان پسرانه علوی کودک به همراه چهار نفر از معلمان خود از آزمایشگاه دبیرستان پسرانه دانش پژوه علوی بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید، دانش آموزان برای فراگیری مطالب علمی و درسی، آزمایشاتی انجام دادند. همچنین برای ارائه اطلاعاتی در خصوص تشخیص گروه های خونی، آموزش های لازم به دانش آموزان انجام گرفت.

لازم به ذکر است در این بازدید، آزمایشاتی در خصوص گروه های اسید و باز اجرایی شد تا دانش آموزان بتوانند به صورت عملی، گروه های اسید وبازی را یاد گرفته و شناسایی کنند.

همچنین اطلاعات بسیار مفید و مناسبی در خصوص آناتومی بدن انسان به دانش آموزان آموزش داده شد.

مهدی زاده کارشناس ارشد آموزش موسسه ضمن بیان این مطلب که در روش تدریس به شیوه آزمایشگاهی اساس بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است؛ به این معنی که در این روش، مستقیماً چیزی آموزش داده نمی شود، بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان خود را از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند؛ به عبارت دیگـر، روش آزمایشـی فعـالیتی اسـت کـه در جریـان آن، شـاگردان عمـلاً بـا بکاربردن وسایل و تجهیزات و مواد خاصی درباره مفهومی خاص تجربه کسب می کنند.  وی اضافه کرد : هدف از این نوع روش تدریس ایجاد یادگیری عمیق و پایدار درس علوم تجربی در دانش آموزان، آشنا ساختن آن ها با مراحل اکتشاف علم و  روش علمی می باشد و ما در دبیرستان دوره اول در تمامی مباحث مرتبط با علوم بیشتر از این روش تدریس استفاده می کنیم . مهدی زاده در  مورد حضور دانش آموزان ابتدایی در دبیرستان دوره اول  نیز گفت: ما در نظر داریم ضمن آشنایی دانش آموزان پایه ششم موسسه خود با اهداف دبیرستان دوره اول و نحوه تدریس های دبیران در آن و نیز آشنایی آن ها با فضای مدرسه و دانش آموزان ، از دبیران خود خواسته ایم با انتخاب مباحث مناسب برای دانش آموزان تا ضمن جذاب بودن موضوع برای آن ها، مطالب مفیدو جدیدی آموزش داده شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *