تقویم آموزشی دهم

۱- کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم ۱۴۰۰/۴/۱۹ لغایت ۱۴۰۰/۵/۲۸

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیحات افتتاحیه پایگاه تابستانی مجموعه مدارس علوی به صورت هماهنگ، با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و آشنایی با دروس و شرایط تحصیل در مدارس متوسطه دوم علوی.
ردیف ۲
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۶ هفته آموزشی از هفته دوم تیر ماه لغایت هفته چهارم مرداد ماه.
ردیف ۳
عنوان تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هر روز
توضیحات ۳ جلسه آموزشی، مدت هر جلسه ۷۵ دقیقه می باشد.
ردیف ۴
عنوان تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیحات ۱۲ جلسه آموزشی، مجموعاً ۴ روز آموزشی
ردیف ۵
عنوان پایان کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیحات اختتامیه پایگاه تابستانی مدارس علوی به صورت هماهنگ و ارائه گزارش عملکرد تابستانه مدارس علوی به دانش‌آموزان و اولیای گرامی.

۲- کلاس‌های نیمسال اول متوسطه دوم ۱۴۰۰/۷/۳ لغایت ۱۴۰۰/۹/۳۰

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی متوسطه دوم، ۳ مهر
توضیحات در تاریخ ۳ مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس علوی به صورت هماهنگ برگزار می‌گردد.
ردیف ۲
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال اول
توضیحات ۱۳ هفته آموزشی.
ردیف ۳
عنوان تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۵ روز
ردیف ۴
عنوان تعداد جلسات آموزشی در هر روز
توضیحات ۴ جلسه آموزشی، مدت هرجلسه ۹۰ دقیقه می باشد.
ردیف ۵
عنوان تعداد جلسات آموزشی در هفته
توضیحات ۲۵ جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف ۶
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی در متوسطه دوم، ۱ دی
توضیحات آمادگی دانش‌آموزان جهت شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول، که به صورت هماهنگ در شعب مؤسسه علوی در تمامی کشور برگزارشده، و کارنامه ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان در انتها به اولیاء تحویل داده خواهد شد.

۳- آزمون‌های نیمسال اول متوسطه دوم ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

ردیف ۱
عنوان برگزاری آزمون‌های نیمسال اول متوسطه دوم به صورت هماهنگ
توضیحات با هدف ارزشیابی تحصیلی و مشخص شدن جایگاه تحصیلی دانش‌آموزان در یک جامعه‌ی آمار بزرگ، آزمون‌های نیمسال اول، به صورت هماهنگ بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.

۴- هفته ملی علوم متوسطه دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

ردیف ۱
عنوان هفته ملی علوم
توضیحات این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی برگزار خواهد شد. در پایان مسابقه ساخت پوستر و یا پاورپوینت بین شعب مدارس علوی متوسطه دوم برگزار می‌گردد.

۵- کلاس‌های نیمسال دوم متوسطه دوم ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۲/۲۸

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیحات آغاز کلاس‌های نیم‌سال دوم تحصیلی به‌صورت هماهنگ درمدارس علوی از تاریخ ۲ بهمن ماه.
ردیف ۲
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم متوسطه دوم
توضیحات ۱۴ هفته آموزشی
ردیف ۳
عنوان تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۵ روز
ردیف ۴
عنوان تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۴ جلسه آموزشی، مدت هرجلسه ۹۰ دقیقه می باشد.
ردیف ۵
عنوان تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیحات ۲۵ جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف ۶
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیحات با پایان کلاس های نیمسال دوم طبق طرح درس هماهنگ مدارس علوی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، اردوهای مطالعاتی و کلاس‌های جمع‌بندی جهت آمادگی دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌های پایانی نیمسال دوم آغاز می‌شود و دانش‌آموزان برای این امتحانات آماده خواهند شد.

۶- آزمون‌های نیمسال دوم متوسطه دوم ۱۴۰۱/۳/۱ لغایت ۱۴۰۱/۳/۱۹

ردیف ۱
عنوان برگزاری آزمون های نیمسال دوم متوسطه دوم به صورت هماهنگ
توضیحات با هدف ارزشیابی تحصیلی و مشخص شدن جایگاه تحصیلی دانش آموزان در یک جامعه‌ی آمار بزرگ، آزمون های نیمسال دوم، به صورت هماهنگ بین مدارس علوی برگزار می‌گردد.