تقویم آموزشی دوازدهم ریاضی و تجربی

۱- تابستان ۱۹ تیر لغایت ۱۸ شهریور

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیحات افتتاحیه پایگاه تابستانی مجموعه مدارس علوی به صورت هماهنگ، با هدف شروع قدرتمند برای کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. در این دوره اهدافی نظیر مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین، یکسان‌سازی آموخته‌های دانش‌آموزان و شرکت در اردوهای مطالعاتی تابستانی و آشنایی با نحوه مطالعه به صورت کنکوری مدنظر قرار گرفته است.
ردیف ۲
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۹ هفته آموزشی از هفته دوم تیر ماه لغایت هفته سوم شهریور ماه
ردیف ۳
عنوان تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هر روز
توضیحات ۵ جلسه آموزشی، مدت هر جلسه ۷۵ دقیقه می‌باشد..
ردیف ۴
عنوان تعداد جلسات آموزشی متوسطه دوم در هفته
توضیحات ۲۵ جلسه آموزشی، مجموعاً ۵ روز آموزشی
ردیف ۵
عنوان پایان کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیحات اختتامیه پایگاه تابستانی مدارس علوی به صورت هماهنگ و ارائه گزارش عملکرد تابستانه مدارس علوی به دانش‌آموزان و اولیای گرامی.

۲- سال تحصیلی ۳ مهر لغایت ۱۹ خرداد

ردیف ۱
عنوان شروع کلاس‌های تابستانی متوسطه دوم
توضیحات در تاریخ ۳ مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس علوی به صورت هماهنگ برگزار می‌گردد.
ردیف ۲
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۱۳ هفته آموزشی.
ردیف ۳
عنوان تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۵ روز
ردیف ۴
عنوان تعداد جلسات آموزشی در هر روز
توضیحات ۴ جلسه آموزشی، مدت هرجلسه ۹۰ دقیقه می باشد.
ردیف ۵
عنوان تعداد جلسات آموزشی در هفته
توضیحات ۲۵ جلسه آموزشی، تعداد جلسات آموزشی هر درس با توجه به جلسات و مصوبات شورای عالی آموزشی مؤسسه علوی تعیین می‌گردد.
ردیف ۶
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی در متوسطه دوم، ۱ دی
توضیحات آمادگی دانش‌آموزان جهت شرکت در امتحانات پایانی نوبت اول، که به صورت هماهنگ در شعب مؤسسه علوی در تمامی کشور برگزارشده، و کارنامه ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان در انتها به اولیاء تحویل داده خواهد شد.
ردیف ۷
عنوان اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول
توضیحات همزمان با آغاز امتحانات نیمسال اول، از ۴ لغایت ۲۳ دی ماه، دانش‌آموزان پایه دوازدهم در اردوی مطالعاتی جمع‌بندی تستی و تشریحی مباحث تدریس شده در نیمسال اول شرکت خواهند کرد.
ردیف ۸
عنوان شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیحات آغاز کلاس‌های نیم‌سال دوم تحصیلی به‌صورت هماهنگ درمدارس علوی از تاریخ ۲۵ دی ماه
ردیف ۹
عنوان تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم متوسطه دوم
توضیحات ۱۴ هفته آموزشی
ردیف ۱۰
عنوان تعداد روزهای آموزشی متوسطه دوم
توضیحات ۵ روز
ردیف ۱۱
عنوان پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی متوسطه دوم
توضیحات ۱۵ اردیبهشت
ردیف ۱۲
عنوان برگزاری اردوی مطالعاتی جمع‌بندی دروس متوسطه‌دوم
توضیحات از ۱۰ لغایت ۳۰ اردیبهشت، با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی و کنکور سراسری، اردوی مطالعاتی متمرکز در دبیرستان‌های علوی برگزار می‌گردد.
ردیف ۱۳
عنوان شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم
توضیحات از ۱ خرداد امتحانات نیمسال دوم به صورت نهایی برگزار می‌شود.