برنامه آزمون تیزهوشان پنجم

۱- آزمون پرگاریک چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۹/۱۰

نام درس
مبحث
هوش کلامی پنجم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی پنجم
هوش ریاضی پایه های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (فصل اول (عددنویسی و الگوها)، فصل دوم (کسر): درس اول (کسرهای بزرگ‌تر از واحد) تا درس سوم (ضرب کسرها)) ۱۰ پرسش
استعداد تحلیلی پنجم
استعداد تحلیلی ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز پنجم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی

۲- آزمون پرگار دو چندگزینه‌ای - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

نام درس
مبحث
هوش کلامی پنجم
هوش کلامی ۱۰ پرسش تستی
هوش ریاضی پنجم
هوش ریاضی پایه‌های اول تا چهارم (کل کتاب) و پایه‌ی پنجم (فصل اول (عددنویسی و الگوها) تا فصل چهارم (تقارن و چندضلعی‌ها)) ۱۰ پرسش تستی
استعداد تحلیلی پنجم
استعداد تحلیلی ۱۰ پرسش تستی
سرعت، دقت و تمرکز پنجم
سرعت، دقت و تمرکز ۱۰ پرسش تستی