برنامه آزمون دوره‌ای اول دبستان ۱۴۰۰

۱. آزمون مداد قرمز یک تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

نام درس
مبحث
ریاضی
تم اول تا تم ششم
علوم
درس اول (زنگ علوم) تا درس چهارم (دنیای جانوران.
فارسی
بخش اول (نگاره‌ها) و بخش دوم (آموزش نشانه‌ها 1: درس اول (آ ا _ ب) تا درس چهارم (او و _ ت))
استعداد فضایی
نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

۲.آزمون مداد قرمز سه تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

نام درس
مبحث
ریاضی
تم سیزدهم تا تم توزدهم
علوم
درس هشتم (چه می‌خواهم بسازم؟) تا درس دهم (در اطراف ما هوا وجود دارد
فارسی
(آموزش نشانه‌ها 1: درس هشتم (ی _ اُ ُ‌_ ) تا درس پانزدهم (ژ _ خوا))
استعداد فضایی
نقشه‌خوانی و پیدا کردن مسیر، تجسم و ترسیم اشکال هندسی و ساخت احجام، مرتب کردن پازل و تصاویر به‌هم‌ریخته و ساخت اشکال سه بعدی

3.آزمون مداد قرمز چهار تشریحی - تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳‍۱

نام درس
مبحث
ریاضی
کل کتاب
علوم
کل کتاب
فارسی
کل کتاب
استعداد حرکتی ورزشی
تقلید حرکات ورزشی، انجام حرکات فیزیکی (پریدن، دویدن، پرتاب کردن، گرفتن و ...)، سرعت و تداوم حرکات ورزشی و دانش در مورد رشته‌های ورزشی
استعداد هنری
مهارت در کشیدن نقاشی با رعایت اصول تقارن، اندازه و ...، تمرکز روی آثار هنری، ایده‌پردازی و اطلاعات در زمینه‌های هنری