مریم بابایی

مریم بابایی، دبیری با صبر و حوصله فراوان و نسبت به دانش آموزان با محبت و مانند یک دوست مهربان رفتار می کند و در ارتباط با اصول کلاسداری منضبط و خلاق است.وی با دقت، تمرکز بالا و با بهره بردن از روش های خلاق قصه گویی، درس را تدریس می کند.

این دبیر خلاق، در زمینه عکاسی، نقاشی نیز بسیار توانمند است و فعالیت چشمگیری دارد.

سخن دبیر

من معلم هستم، هر شب از آینه ها می پرسم به کدامین شیوه وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟ غرق دریای تفکر بکنم؟ با تبسم یا اخم؟ من معلم هستم نیمکت ها نفس گرم قدم های مرا می فهمند، بالهای قلم و تخته سیاه رمز پرواز مرا می خوانند، من معلم هستم، درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی مال من است…

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو