المیرا غفاری

المیرا غفاری

المیرا غفاری، دبیری خوش ذوق و علاقمند به تدریس، خلاق و دلسوز است.

 وی همچنین دارای مدرک لیسانس دبیری، مدرک TTC، TOFEL است و در آموزشگاه زبان انگلیسی نیز تدریس می کند.

سخن دبیر

معلم و دانش آموز هر دو باید آنچه را که می آموزند، نمونه و سرمشق زندگی خود قرار دهند، در غیر این صورت با کسانیکه راه و مسیر را شناخته اند ولی توقف کرده اند، تفاوتی نخواهند داشت و همچون بیمارانی که درمان خود را می دانند و اقدام نمی کنند، عاجز می مانند.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو