سحر فریدون

سحر فریدونیان، دبیری با حوصله، پر انرژی، مهربان، دلسوز و خلاق در امر تدریس می باشد و دارای ابتکار در نمایش خلاق و آشنا به اصول کلاسداری و تدریس است.

این دبیر در رشته رزمی (کاراته) دارای حکم قهرمانی است و همچنین در رشته ورزشی والیبال نیز فعالیت دارد و با علاقه به رشته مجری گری، تئاتر، مدرک عالی تئاتر را از شهرستان بناب کسب کرده است و به عنوان مربی پیش در ناحیه  دو تبریز، رتبه نخست آموزش و پرورش را کسب کرده است.

سخن دبیر

من معلم هستم، مفهوم فهمیدن و فهماندن همگی برای من است، یک معلم خوب میتواند امید را القا و تخیل را روشن کند و عشق به یادگیری را در وجود همه نهادینه کند.   

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو