نسرین آل حسین پرور

نسرین آل حسین پرور

نسرین آل حسین پرور، دبیری با توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با کودکان، مهربان، صبور، خلاق و دارای مدرک تحصیلی لیسانس امور تربیتی است که دوره مونته سوری را پشت سر گذاشته و درمرکز اختلالات یادگیری کودکان نیز فعالیت می کند و همچنین دارای آموزش های لازم در زمینه هوش هشت گانه است.

این دبیر کوشا همچنین در رشته ورزشی کوهنوردی نیز فعالیت می کند و همچنین در زمینه هنر، به کودکان نقاشی می آموزد.

سخن دبیر

آموخته ام که راه پیشرفت نه سریع است و نه آسان، زندگی خود معلم راه توست و تو با یادگیری میتوانی مسیر زندگی را هموار سازی.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو