افسانه محمدی نوزادیان

افسانه محمدی نوزادیان

افسانه محمدی نوزادیان، معلمی صبور، آشنا به روحیه و عواطف دانش آموزان است که در کلاسها درصدد رفع مشکلات و اختلالات آموزشی و روانشناسی آنهاست.

از خصوصیات بارز این دبیر می توان به آموزش های خلاقانه بر پایه مونته سوری، استفاده از ابزارهای آموزشی کاربردی، اجرای نمایش های کلاسی، بهره مندی از دست سازه های مفید آموزشی جهت تفهیم و تثبیت بهتر مطالب درس بر پایه سن و درک دانش آموزان اشاره کرد.

وی با توجه به سوابق و تجربیاتی که در طی ۱۲ سال آموزش در پایه اول بدست آورده، دانش آموزانی مستقل، خودباور، با اعتماد به نفس بالا و توانا در خواندن و نوشتن در حد بسیار بالا و با مهارت(در حل مسئله و راهبردهای مهم درس ریاضی )تربیت می کند.      

این معلم با سابقه، با توجه به آشنایی به قوائد خوشنویسی و آموزش های صحیح مبحث زیبانویسی، قابلیت و استعداد دانش آموزان را در این زمینه به خوبی سنجیده  و دانش آموزان مستعد را در این زمینه به خوبی راهنمایی می کند.

این معلم برای یادگیری حداکثری دانش آموزان، کنفرانس های مختلف برای دروسی چون علوم با اهداف آموزشی بهتر، افزایش اعتماد به بنفس و افزایش قدرت بیان و ارائه مطالب به صورت حرفه ای برگزار می کند و همچنین از تمام جنبه های حسی و حرکتی دانش آموزان و درگیری آنها در روند تدریس جهت بهره مندی از آموزشها استفاده می کند.

وی شیوه های خلاقانه ای برای مبحث املانویسی با عناوین مختلف جهت کاهش استرس و افزایش عملکرد در درس املا بکار می برد و از ابزارها و دست سازه های آموزشی کاربردی برای درس ریاضی و مباحث درس فارسی برای تفهیم و درک بهتر دانش آموزان بهره می برد.

این معلم فعال، دو سال متوالی در درس پژوهی و اجرای سناریوی خلاقانه در درس ریاضی و فارسی مقام نخست استانی را کسب کرده و سه بار مقام نخست ناحیه ای و منطقه ای را کسب کرده و رتبه های نخست جشنواره های جابربن حیان با همراهی و مشارکت اولیاء و دانش آموزان مستعد و توانا را کسب کرده است.

سخن دبیر

معلم می سوزد ولی نمی سوزاند، هدایت می کند و گمراه نمی سازد، آتش درونش سرد است و سلا م، و دود او همچون عود و رایحه اش جهانگیر. معلم چراغ هدایت و کشتی نجات است. معلم راهنمای خوبی ها و نیکی ها و هدایتگر و بیدار کننده است.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو