الهام صالح

الهام صالح، دبیری مهربان، جدی، علاقمند به آموختن و آموزش دادن است، این معلم از توانایی بالایی برای آموزش کودکانی که اختلال یادگیری دارند، برخوردار است.

وی از شیوه های آموزشی نوین برای یادگیری بهتر دانش آموزان بهره می برد.

سخن دبیر

به حرفه معلمی بسیار علاقمندم، امیدوارم اندیشیدن را بیاموزم و نه اندیشه ها را؛ موسسه بزرگ علوی در زمینه اندیشیدن، باند پروازی است که می توان با اطمینان خاطر بر فراز اندیشیدن و دانش و تفکر از آن به پرواز درآمد.

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو