مینا عباسی

مینا عباسی، معلمی صبور، با نشاط و صمیمی با دانش آموزان، خلاق در امر آموزش است.

وی رتبه برتر درس پژوهی استان را کسب کرده است و الگوهای برتر تدریس را ارائه کرده است.

سخن دبیر

به کار تدریس در پایه ابتدایی بسیار علاقمند هستم چرا که کار با بچه ها را دوست دارم و بسیار خرسندم که رشته تحصیلی ام مرتبط با شغلم هست .

ماه تولد
مدرک تحصیلی
سال شروع به کار

ویدئو